História

Stavba bola dokončená v roku . Radime ju do klasickej slovenskej architektúry.  Bola postavená  pohorelským  občanom  židovského pôvodu  Leopoldom  SCHREIBERom ako POHOSTINSTVO. V doplňujúcej stavbe vo dvore bola predajňa mäsa. Súčasťou hlavnej stavby boli dve miestnosti  prevádzky ( výčap a hosťovská) a byt majiteľa. Po znárodnení objekt plnil svoje pôvodné poslanie. Krčmárku robila pani Anna KUBANDOVÁ Mrňaková a SYČOVÁ.  Po nich nastúpil pán Ján HUDÁK, ktorý tam bol až do jej zrušenia v roku 1963. V tom čase boli bytové priestory využívané mládežníckou organizáciuo ČSM.  Neskôr sa na krátku dobu stala súčasťou ZDŠ a vyučovali sa v nej prváci.  Až  do konca osemdesiatch rokov minulého storočia  bola prevádzkou miestneho hospodárstva  ako stolárska dielňa. Potom  bola nevyužitá a chátrala. V roku 2003 bola stavba zrekonštruovaná. Súčasťou rekonštrukcie  bolo vylepšenie statiky, reštaurovanie pôvodného drevenného stropu, stien a  výmena krovu .

Stavba v roku 2003

Penzión Hron

Kpt.Nálepku 317

97669 Pohorelá

mail: lukas.janoska@gmail.com

tel.: +421 908 099 280